Automatizări industriale

Soluții automate complexe ce utilizează interfețe HMI și SCADA, telegestiune și telecontrol, PLC-uri redundante ne sunt familiare, având referințe în acest sens – configurațiile hardware și programarea software o gestionăm în regie proprie.
Obiectivul nostru este să oferim soluții pentru diferite teme de proiectare unde se impune utilizarea sistemelor de comandă automate în controlul proceselor industriale – soluția tehnică cea mai simplă este întotdeauna preferata noastră.

Detaliu interfață HMI om-mașină și rețele de automate programabile din proiecte realizate de echipa noastră

Specialiștii noștri au competențele necesare să interpreteze de la simple schițe de mână până la la ample documente specifice proceselor industriale (Diagrame de Proces P&I de exemplu) și caiete de sarcini, iar în baza acestor documente putem elabora soluții complete la cheie pentru rezolvarea acestor probleme.

Diagramă P&ID din proces de injecție chimicale